BOZP a PZS (externe)

Postaráme sa o všetky povinnosti týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a taktiež dohľad nad pracovnými podmienkami (vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci LPP.) Zabezpečíme poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou

kontaktujte nás!

Taurus Accounting, s.r.o., Váhovská cesta 755, 925 63 Dolná Streda

KONATEĽ

ing.
ľuboš báby

+421 915 427 345
baby@taurus-ucto.sk 

KONATEĽ

ing.
Matej hradský

+421 905 136 647
hradsky@taurus-ucto.sk

Taurus Accounting logo

Profesionálne účtovníctvo špecializované na prepravné spoločnosti.

Kontaktujte nás

    © From ♡ by HOBERTO