Cenník

Inovatívne účtovníctvo pod palcom

Naše služby sú prispôsobené na mieru vašim potrebám. Platíte tak len za to, čo potrebujete a čo skutočne využijete.

Vypočítajte si, koľko vás budú stáť naše účtovnícke služby.

Balík podvojné účtovníctvo

Predplatné služby obsahuje
od90 Mesačne
 • 40 dokladov
 • daňové priznanie k DPH
 • kontrolný a súhrny výkaz k DPH
 • optimalizácia daní a odvodov

Balík podvojné účtovníctvo

Predplatné služby obsahuje
Dohodou Mesačná platba na mieru
 • viac ako 40 dokladov
 • daňové priznanie k DPH
 • kontrolný a súhrny výkaz k DPH
 • optimalizácia daní a odvodov
 • a ďalšie...

Cenník pre účtovnú agendu pre rok 2023 a očakávaný nárast cien pre budúce roky

(Zdroj: Cenník pre účtovnú agendu Taurus Accounting, s. r. o.)

Cenník pre mzdovú agendu pre rok 2023 a očakávaný nárast cien pre budúce roky

Predmet fakturácieRok 2023Rok 2024
Položka v účtovnom denníku 0,90 € (ks)+0 €
Rekonštrukcia účtovníctva pri zistení chýb minulých obdobíDohodouDohodou
Daň z motorových vozidiel – 1 auto15,- €+ 0,- €
Odpisový plán – 1 majetok15,- €+ 0,- €
Účtovná závierka – riadna, priebežná, mimoriadna80,- € - 230,- €+ 0,- €
Hodinová sadzba35,- €/h+ 0,- €/h
Vystavovanie faktúr v mene klienta35,- €/h+ 0,- €/h
Vypracovanie podkladov pre valné zhromaždenie 40,- €+ 0,- €
Vystavenie účtovnej smernice 10,- €+ 0,- €
Spracovanie DPH, KV, SV40,- €+ 0,- €
Dodatočné podania DPH, KV, SV20,- €+ 0,- €
Iné podania na finančnú správu10,- €+ 0,- €
Príprava podkladov na daňovú kontrolu + zastupovanie35,- €/h+ 0,- €/h
Poradenstvo pre klienta35,- €/h+ 0,- €/h
Finančné plánovanie 20,- €+ 0,- €
Mesačný report pre klienta10,- €+ 0,- €
Archivácia dokladov – 1 zakladač0,50 €/ks+ 0,- €
Online aplikácia e-bločky a e-faktúra10,- €+ 0,- €
Iné administratívne práce 50,- € - 150,- €+ 0,- €
Vypracovanie pracovnej zmluvyRok 2023Rok 2024
Vypracovanie pracovnej zmluvy12,- €+ 0,- €
Spracovanie mzdy zamestnanca12,- €+ 0,- €
Prihlásenie zamestnanca
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
10,- €+ 0,- €
Pohyb zamestnanca
- PN zamestnanca – nahlásenie
- PN zamestnanca – odhlásenie
- Absencia
- Ostatné pohyby
5,- €+ 0,- €
Odhlásenie zamestnanca
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
5,- €+ 0,- €
Odoslanie evidenčného listu dôchodkového plnenia5,- €+ 0,- €
Ročné zúčtovanie dane – 1 zamestnanec15,- €+ 0,- €/h
Personalistika – zmeny/dodatky k pracovnej zmluve7,- €+ 0,- €
Potvrdenia pre zamestnávateľa/zamestnanca7,- €+ 0,- €

(Zdroj: Cenník pre účtovnú agendu Taurus Accounting, s. r. o.)

kontaktujte nás!

Taurus Accounting, s.r.o., Váhovská cesta 755, 925 63 Dolná Streda

KONATEĽ

ing.
ľuboš báby

+421 915 427 345
baby@taurus-ucto.sk 

KONATEĽ

ing.
Matej hradský

+421 905 136 647
hradsky@taurus-ucto.sk

Taurus Accounting logo

Profesionálne účtovníctvo špecializované na prepravné spoločnosti.

Kontaktujte nás

  © From ♡ by HOBERTO